top of page
Untitled-1 (1).jpg

Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser for køb af billetter på www.nerd-camp.dk 

1. Gyldighed 
De følgende betingelser er gældende for køb og bestillinger hos NerdZone (CVR. 44517337) 
Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af ydelse hos NerdZone, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem NerdZone og Køber. 

NerdZone tager forbehold for stave- og trykfejl. 

 

2. Pris 
NerdZone i forbindelse med NerdCamp forbeholder sig den fulde ret til i løbet af sæsonen at ændre på den givne pris for NerdCamp i tilfælde af manglende salg af pladser, slutspurtsrabatter, diverse kampagner og lignende. 

 

3. Betaling 
Betaling sker online ved tilmelding. 
Tilmelding til campen er først gyldig, når betaling er modtaget og registreret. 
Rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger. De vil endvidere kun kunne anvendes i den periode, hvor rabatkoden er aktiv jf. det tilbud, hvor rabatkoden er trykt. 
Vi opbevarer de betalings- og faktureringsoplysninger, kunden giver til os i forbindelse med en ordre, f.eks. kreditkortoplysninger og faktureringsadresse. 

 

4. Refundering 
Købet af billetten til opholdet på NerdCamp er fritaget fra reglen om fortrydelsesret. 

 

5. Mulighed for at tilkøbe t-shirt. 
Hvis køber ønsker at tilkøbe en t-shirt, giver NerdCamp mulighed for at tilkøbe en t-shirt. Tilkøb kan ske ved henvendelse til NerdCamp på hejsa@nerd-camp.dk. Der kan dog kun tilkøbes t-shirt så fremt NerdCamp bliver kontaktet mindst 4 uger inden camp.

 

6. Mulighed for afbestilling
Tilmeldingen er bindende, så snart betalingen er gennemført, og kan kun afbestilles, såfremt der er tilkøbt mulighed for afbestilling, samt ved forevisning af gyldig lægeerklæring, der er dateret tidligst to dage før NerdCamp skulle starte. Ved refundering af deltagerbetalingen refunderes administrationsgebyr(450kr) og afbestillingsgebyr ikke. 

En tilmelding kan ikke afbestilles efter starttidspunktet for den aktuelle aktivitet. 

 

7. Afholdelse af Camp 
For at NerdCamp kan afholdes, forudsættes en tilmeldingsgrad på 50 %. Såfremt NerdCamp ikke kan honorere en købers ønske om afholdelse af NerdCamp som følge af for få tilmeldte deltagere, vil køber få besked herom minimum 2 uger inden campstart. 
Køber vil blive tilbudt en anden uge. Såfremt køber ikke ønsker at tage imod dette tilbud, eller der ikke er plads på andre uger eller hold, vil det fulde beløb blive refunderet til køber. 

8. Personlige oplysninger 
Personlige oplysninger om børn, som registreres hos NerdCamp, vil på intet tidspunkt blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer behandles fortroligt og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos NerdCamp, hvis adgang til informationerne er nødvendige for afholdelsen af campen. Personlige oplysninger vil i henhold til persondataforordningen altid kunne slettes, såfremt kunden måtte ønske dette. 

 

9. Video & Foto-optagelse 
På NerdCamp bliver der lavet video- og fotooptagelser af de aktiviteter, der foregår på campen. Vi gør opmærksom på, at materialet vil blive brugt til promotion af NerdCamp samt i sponseret materiale. Hvis I som forældre ikke ønsker, at jeres barn bliver filmet/fotograferet på NerdCamp, ønsker vi en skriftlig erklæring på mail senest tre dage inden campstart. Erklæringen skal sendes til: hejsa@nerd-camp.dk

 

10. Ulykkesforsikring 
Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring, NerdCamp hæfter således ikke for skader, hvis en deltager ikke har egen ulykkesforsikring. 

 

11. Overnatning

Overnatning på camps foregår i rum med andre campdeltagere. Medmindre andet er aftalt, må en deltager have lov til at overnatte i rum med undervisere i tilfælde af, at angst eller anden sygdom måtte indtræffe. 

 

12. Ventelister 
NerdCamp opretter ventelister til udsolgte camps, således at det vil være muligt at komme med på campen ved et afbud fra en deltager. 

13. Hjemsendelse
En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. NerdCamp bestemmer suverænt, om der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Kontaktpersoner og forældre vil løbende blive informeret, såfremt dette skulle være nødvendigt. Hjemsendelse sker for egen regning. Ved hjemsendelse refunderes indbetalinger ikke. Hjemsendelse annullerer ikke en evt. betalingspligt. 

14. Glemte ting og sager

Glemte ting og sager gemmes i maksimalt en måned. Ønskes evt. glemte effekter tilsendt sker dette for egen regning. 

15. Beskadigelse af ejendele

NerdZone påtager sig intet ansvar for tyveri, tab eller beskadigelse af deltageres ejendele under NerdCamp-arrangementet. 

16. Kost og ernæring 
På alle camps serveres der sund og varieret kost. Ved specielle ønsker, fx særkost i forbindelse med allergi, afholdes de relaterede omkostninger for egen regning. 

17. Oplysninger om deltagere 
Forældre har pligt til at videregive oplysninger, der kan have betydning for en deltagers camp. 
NerdCamp skal have oplysninger om anbringelse uden for hjemmet, problemer, som private eller offentlige myndigheder er involveret i, medicin, diagnoser og/eller oplevelser, som påvirker deltagerens fysik, psyke, humør mm. 
Manglende oplysninger kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse. 

18. Force Majeure 
Bliver en camp forhindret helt eller delvist pga. force majeure, fritages NerdCamp for ethvert ansvar. Force majeure forstås eksempelvis som krig, naturkatastrofer, strejker eller arbejdskonflikter osv., som vil kunne have indflydelse på afholdelse af camps. 

Skulle du have spørgsmål eller reklamationer, er du velkommen til at kontakte os: 

NerdCamp 
Skovgyden 28
5450 Otterup, Syddanmark
Tlf: 30952131
hejsa@nerd-camp.dk 

bottom of page